Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://majerklimatyzacje.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – DZ.U.UE L nr 119, str.1) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Majer Klimatyzacje Adam Majcher z siedzibą w Katowicach, ul. Karłowicza 13/5, NIP: 6431673362, REGON: 366153444 kontakt: majerklimatyzacje@gmail.com.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy; zawarcia i realizacji umowy; w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
(art. 6 pkt b europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
– Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, nie są sprzedawane ani nie podlegają wymianie w celach marketingowych.
– Państwa dane nie są przekazywane poza terytorium naszego kraju
– Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy.

Przetwarzamy następujące dane:

– dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu;
– informacje dotyczące płatności oraz historię płatności

Ile przechowujemy Państwa dane?

Na postawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr. 137 poz. 926) dane osobowe klientów, którzy korzystali z naszych usług przechowujemy dla celów księgowych przez 5 lat.